Vlaamsche-collaboratie

Het Duitsche witboek.

Gestempeld N.S.V.A.P. gouw Oost-Vlaanderen.

Het bloedbad van Abbéville.

Maurits Van Gijsegem.

Uitgave van Volk en Staat 1941.

Wij, verdachten.

René Lagrou.

Uitgave van Steenlandt 1941.

Op zoek naar een vaderland.

Jef van de Wiele.

Uitgave van Steenlandt 1942.

 

De toekomst van België.

Uitgave van Steenlandt.

Dr. Reimond Tollenaere marsch uitgegeven naar aanleiding van de herdenkingsmars op 12.07.1942 te Brussel.

Uitgave van Volk en Staat 1942.

V.N.V. liederboek.

Uitgave van Volk en Staat 1942.

De Leider.

Aanleiding tot dit boek was de geestdriftige viering van de 58ste verjaardag van V.N.V.-leider Staf De Clercq.

Door toeval was de verspreiding van het boek voorzien op 22.10.1942, zijnde net de dag dat Staf De Clercq te Gent overleed.

Uitgave van Volk en Staat 1942.

In memoriam Staf De Clercq.

Fotoboek uitgegeven n.a.v. de begrafenis van de leider van het V.N.V.

Naast de gewone editie bestaat er een luxe-uitgave met hard linnen kaft op 176 genummerde ex. en een lederen uitgave op 5 genummerde ex. van A t.e.m. E. Hier de standaard uitgave.

In memoriam Staf De Clercq.

Fotoboek uitgegeven n.a.v. de begrafenis van de leider van het V.N.V.

Naast de gewone editie bestaat er een luxe-uitgave met hard linnen kaft op 176 genummerde ex. en een lederen uitgave op 5 genummerde ex. van A t.e.m. E. Hier de luxe-uitgave genummerd 167.

 

Zóó leefde, streed en viel Dr. R. Tollenaere.

Uitgave van Volk en Staat 1943.

Duitsche jeugd.

Uitgave van Steenlandt.

Heimavond De Führer.

Uitgegeven op 75 genummerde ex. in combinatie met een grammofoonplaat met een redevoering van Adolf Hitler en 850 gewone ex. De eerste ex. bevatten eveneens een Adolf Hitler aquarel uitgegeven door het Hoffmann Verlag.