Vlaamsche-collaboratie

 

Welkom op de website Vlaamsche-collaboratie, een overzicht van de verzameling die ik in de loop der jaren langzaam heb opgebouwd.

Deze site is niet politiek gebonden aan welke ideologie dan ook en heeft enkel als doel om, aan de hand van foto's en een summiere tekst, een beeld te schetsen van het Vlaams-nationalisme tijdens het interbellum en de Vlaamse collaboratie gedurende Wereldoorlog 2.

Alle vertoonde items zijn origineel, tenzij anders vermeld. 

Om een item in een groter formaat te bekijken, volstaat het om op de foto te klikken.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kan je contact opnemen via : th.degroote@telenet.be.

 

Afkortingen en terminologieën :

D.B.V. : Dietsche Blauwvoet Vendels

D.M. / Z.B. : Dietsche Militie / Zwarte Brigade

D.M.O. : Dinaso Militanten Orde

D.M.S. : Dietsche Meisjesscharen

D.R.K. : Deutsche Rote Kreuz

D.S.V. / D.M.S. : Dietsche Blauwvoetvendels / Dietsche Meisjesscharen

N.S.J.V. : Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen

N.S.K.K. : Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps 

N.S.V.A.P. : Nationaal-Socialistische Vlaamsche Arbeiderspartij

O.T. : Organisation Todt.

V.A.V.V. : Vrijwillige Arbeidsdienst Voor Vlaanderen

V.N.V. : Vlaamsch Nationaal Verbond

V.N.V.V. : Vlaamsch Nationaal Vrouwenverbond

V.W. : Vlaamsche Wacht

W.B. : Wachtbrigade

DeVlag : Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft

Verdinaso : Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen

V.O.J.O. : Voor Onze Jongens aan het Oostfront